Deltagarna målar in i sena timmen. Glädjens kapell okt 2015