Healing

En timmes behandling kostar 750:-

Healing är ett sätt att återställa balansen i ditt sinne, kropp och själ. Livskraften - Qi höjs vid en behandling.
Det finns många olika healingformer med många olika namn, man skulle kunna säga kärt barn har många namn,för jag tror inte det spelar någon roll vad det heter, källan är den samma. Den universella kärleksenergin.

En healer är en kanal som healingen skickas igenom, energin vet var den ska. Ibland kanske en känsla som ilska eller sorg är det första som kommer fram. Liksom en lök skalas lager för lager bort tills eventuell sjukdom eller smärttillstånd försvinner. Healern mottager också healing genom att vara en kanal för den kärleksfulla universella healingkraften. Den som får healing måste lita på kroppens egna självläkningssystem. Kroppen vet vad som ska läkas först. Låt säga att du vill ha hjälp för din onda hals, då kan det första som händer är att du kanske ändrar matvanor, eller eksemet på benet försvinner,det halsonda läks kanske sist. Lita på din kropp!
Alla jordens civilisationer, från den mest primitiva till den mest avancerade, har vid någon tidpunkt i utvecklingen, förstått att det finns en energi och kraft runtomkring och i allt levande.
Healingenergin korsar alla människans gränser och barriärer, vare sig det gäller härkomst, hudfärg eller tro. Ingen religion eller rörelse har ensamrätt på healingkraften - den är fri och universell!