"DE BEVINGADE ORMARNA"
Genom att ormen förknippas med elementet vatten hör den intimt samman med jordens fruktbarhet, symboliserar våra slumrande möjligheter, symbolen för helandet, I den antika gudavärlden var ormen gudarnas självklara följeslagare.

Prästerna berättade om en viss orm som vaktade kunskapens träd och som hade del i själva gudarnas skapande och helarkraft.
Innehavare av odödlighetens hemlighet, ormen vaktade dessa hemligheter...Men så hände något ...Eva "lurades av ormen" att äta av kunskapens träd och ormen förbannades av den kristne guden.Ormens visdom har här förvandlats till illvillig listighet.......men....

Om vi törs möta ormen i drömmens värld kan vi besegra vår egen rädsla för det mest okända, för döden och mörkret. Då inser vi att ormen inte alls är vår fiende utan tvärtom en kraftfull symbol för det livgivande universum där liv och död och ingår i ett evigt kretslopp.??