Villkor för kurser

  • Anmälan är bindande och en anmälningsavgift erläggs,  kursavgiften skall vara betald senast en månad före kursstart
  • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en bokningsbekräftelse
  • Vid senare avbokning än 7 dagar före kursstart gällande kurser i Spanien, återbetalas kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg, förutom anmälningsavgiften.
  • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift
  • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift
  • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe
  • Full återbetalning sker om kursen ställes in eller flyttas till annat datum
  • Full återbetalning om kursledare Ewalena Berg blir sjuk.
  • Mat och logi ingår ej i angivna priser (om så ej angives)