Fotoalbum

Teckningar Copyright/ Upphovrätt tillhör Ewalena Berg

Upphovsrätt – hur funkar det?

Upphovsrätten skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande.

Upphovsrätten innebär att den som skapat ett konstnärligt verk är den som bestämmer över det. Skaparen av verket kallas ofta ”upphovsman” oavsett kön eller ålder.

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död.