Ett litet smakprov och uppläsning  av några kapitel i boken :

Den omtänksamma pappans väg. Författare: Ewalena Berg 

Utkommer som ljudbok inom kort